Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Scientific American (2021), η πρόοδος που αναμένεται να λάβει χώρο στην επιστήμη και την ιατρική, επρόκειτο να οδηγήσουν στη μέγιστη διάρκεια ζωής των ανθρώπων μεταξύ των 120 και 150 ετών.

Θέλεις να βρίσκεσαι και εσύ, στον πυρήνα των επαγγελματικών εξελίξεων, στις Επιστήμες Ανθρώπινης Υγείας;

Η ανθρωπότητα, η οποία διανύει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και των lockdowns, βρίσκεται στην απαρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης, συγκεκριμένα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΒΕ) ή Industry 4.0, όπου “εξανεμίζει” τα όρια μεταξύ του φυσικού, του ψηφιακού, αλλά και του βιολογικού κόσμου.

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των εφαρμογών mRNA, όπως και άλλες σημαντικές εξελίξεις σε άλλους κομβικούς τομείς όπως, η Νανοτεχνολογία (Nanotechnology), η γονιδιωµατική ανάλυση (Genomic Analysis), οδηγούν σε νέες, καινοτόμες προσεγγίσεις σε ποικίλα επιστημονικά πεδία της Βιοτεχνολογίας (Biotechnology) και την Βιοιατρικής (Biomedical Science).

 

To SOUTHEASTERN, πρωτοπορεί, προβλέποντας τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση,  και την μετά-COVID εποχή δημιουργώντας εξιδεικευμένες ειδικότητες σε θέσεις εργασίας, που απαιτούν νέες δεξιότητες και νέες μεθόδους εκπαίδευσης.

 

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές για σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την μετά- COVID εποχή

Το SOUTHEASTERN αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς για μια ανταγωνιστική επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία στις Επιστήμες Ανθρώπινης Υγείας, με παγκόσμιους ορίζοντες.

Κατά την διάρκεια της 40χρονης πορείας του, το Southeastern, έχει αναπτύξει πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας, με Αμερικανικά Πανεπιστήμια, διακεκριμένου Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού κύρους, όπως το Boston University (BU),το George Washington University (GWU) το Northeastern University, το Drexel University, City University of New York (CUNY) και το State University of New York.

Για όλες τις ειδικότητες στις Επιστήμες Υγείας προσφέρεται η δυνατότητα για μεταγραφή/μετακίνηση (transfer), ή για παράλληλες σπουδές σύμφωνα με τους Αμερικάνικους Κανόνες Σπουδών (Τransfer of Academic Credits, Change of Concentration, Top-up Completion Studies).

Σήμερα τα πρωτοποριακά  Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Southeastern στην Φαρμακευτική, την Βιοτεχνολογία, την Βιοϊαρτική, την Επιστήμη Τροφίμων, την Κλινική Χημεία και Προϊατρικές Σπουδές, δίνουν την δυνατότητα σε φοιτητές ή αποφοίτους Τεχνικών ή Φυσικών Επιστημών όπως Βιολόγοι, Χημικοί, ή Φυσικοί να αλλάξουν και να επαναπροσαρμόσουν την εξειδίκευσή τους (rescaling, upscaling).

ABOUT US

Η Ειδοποιός διαφορά του Southeastern

N

Το 100% του Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) συνίσταται από κατόχους Διδακτορικών τίτλων, με ερευνητική εμπειρία, σε κορυφαία Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως το Harvard, το Tufts, το Johns Hopkins, το Georgetown, το University of California, Berkeley.

N

Το 90% του Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) έχει ενεργό ανάμειξη, σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα.

N

Το 100% των τμημάτων διδασκαλίας γίνεται σε τάξεις, κάτω των 10 ατόμων και Τμήματα εργαστηριακής απασχόλησης κάτω των 8 ατόμων, σε face-to-face mode, δια ζώσης.

N

Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα μετάδοσης μαθημάτων μέσω διαδικτύου, μέσω, live, synchronous, interactive mode.

N

Η αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους (Faculty-to-student ratio) είναι 1:6.

N

Το 73,3% των αποφοίτων, καθίστανται κάτοχοι Mεταπτυχιακών Tίτλων Σπουδών

N

130 Αμερικανικά ΑΕΙ, έχουν δεχθεί τους αποφοίτους του Southeastern, για συνέχιση ή περάτωση των σπουδών τους.

N

80 Βρετανικά ΑΕΙ, έχουν δεχθεί τους αποφοίτους του Southeastern, για συνέχιση και περάτωση των σπουδών τους.

N

Καινοτόμα και ανά 2-ετία ανανεούμενα προγράμματα σπουδών, με την δομή και εκτέλεση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.

N

Τα Προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕC Act 2005/36 και τον Ελληνικό Νόμο Ν 4763/2020.

N

Εξελιγμένες ειδικότητες για την Φαρμακευτική, Κλινική Χημεία, Φαρμακολογία, Βιοτεχνολογία, Μοριακή Βιολογία, Επιστήμη Τροφίμων, Θεραπευτική Διαιτολογία, Βιοατρικούς Μηχανικούς, Βιοχημεία, Εφαρμογές Mικροβιολογίας.

N

Για σπουδαστές με εξαιρετική ακαδημαϊκή απόδοση έχουν την δυνατότητα να λάβουν μερική οικονομική ενίσχυση σε συνδυασμό με ενεργό συμμετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες (research assistantships) του Southeastern.

N

40 χρόνια άριστης σύμπραξης ποιοτικής διδασκαλίας και εργαστηριακής ενασχόλησης. Με έμμεση ή άμεση συμμέτοχη σε ερευνητικά προγράμματα αιχμής, στα γνωστικά αντικείμενα των τεχνολογιών Επιστημών Ανθρώπινης Υγείας που συνδυάζονται με συμμετοχή σε τρέχοντα Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά εστιάζονται σε τομείς όπως:

 • την αντιμετώπιση του COVID με τακτική χορήγηση φαρμάκων
 • την αντιμετώπιση του Alzheimer με εφαρμογές παραγωγής πρωτεϊνών  που παράγονται στο εργαστήριο (in vitro) και στρατηγική χρήσιμοποίηση αμινοξέων (aminoacids)
 • την καλλιέργεια βλαστοκυττάρων για την θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
 • την ανάπτυξη γενοσήμων φαρμάκων
 • την ανάπτυξη διαδερμικών φαρμάκων (παυσιπόνων)
 • την καινοτόμο διακίνηση φαρμάκων για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη  και την ανάπτυξη καινοτόμων COVID tests.
southeastern students

18000+

Iστορίες επαγγελματικής επιτυχίας των αποφοίτων

CAREER FOCUSED STUDIES

Σταδιοδρομία σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες στον χώρο της Ανθρώπινης Υγείας

Το Southeastern απαριθμεί πάνω από 18.000 ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας των αποφοίτων του.

Ένας μεγάλος αριθμός  αποφοίτων σταδιοδρομούν σε πολυεθνικές- εταιρείες κολοσσούς όπως  Pfizer, Merck, Novartis,  Glaxosmith Kline (GSK) ή ενασχολούνται ως Φαρμακοποιοί και ως στελέχη Ερευνητικών Κέντρων

 • Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό(ΕΔΠ)-Κάτοχοι Διδακτορικών Τίτλων 100% 100%
 • Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ) με ενεργό συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα 90% 90%
 • Τμήματα διδασκαλίας κάτω των 10 ατόμων 100% 100%
 • Τμήματα εργαστηριακής απασχόλησης κάτω των 8 ατόμων (με τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου (live, synchronous & interactive) 100% 100%
 • Απόφοιτοι που καθίστανται κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 73,3% 73,3%

CONTINUATION OF STUDIES

Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε κορυφαία Πανεπιστήμια

Τo  SOUTHEASTERN,από την ίδρυσή του τo1982, δομήθηκε και οργανώθηκε με την έμπρακτη και άκρως εξειδικευμένη ακαδημαϊκή υποστήριξη, από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, για να ακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς, για μια ανταγωνιστική επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες, έχοντας αναπτύξει, πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας με Αμερικανικά Πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού κύρους.

univercity new york

BOSTON UNIVERSITY

Stanford University logo

NORTHEASTERN UNIVERSITY

Rutgers University logo

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

Northeastern University logo

HARVARD UNIVERSITY

New Jersey Institute of Technology logo

STANFORD UNIVERSITY

univercity new york

DREXEL UNIVERSITY

Stanford University logo

DUKE UNIVERSITY

Rutgers University logo

NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Northeastern University logo

NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

New Jersey Institute of Technology logo

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

univercity new york

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

Stanford University logo

RUTGERS UNIVERSITY

Rutgers University logo

TEMPLE UNIVERSITY

Northeastern University logo

CHAPMAN UNIVERSITY

New Jersey Institute of Technology logo

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY

univercity new york

TULANE UNIVERSITY

Stanford University logo

CITYLAB ORLANDO

Rutgers University logo

UNIVERSITY OF SOUTHERN FLORIDA

Northeastern University logo

 UNIVERSITY OF WASHINGTON SAINT LOUIS

New Jersey Institute of Technology logo

MAINE MARITIME ACADEMY

Προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις μελλοντικές ανάγκες στον χώρο της Ανθρώπινης Υγείας.

HEALTH SCIENCES

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | PHARMACY & CLINICAL CHEMISTRY

Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων που απευθύνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός φαρμακείου ή στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Μαζί με την διδασκαλία γίνεται η εξοικείωση των σπουδαστών σε εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα προσφέρονται ευκαιρίες και σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Φαρμακευτικής, Κλινικής Χημείας και Φαρμακολογίας για την αντιμετώπιση του COVID (σε συνεργασία με την εταιρεία Biotherapeutics στη Νέα Υόρκης) ή που αφορούν στα βλαστοκύτταρα για την θεραπεία του καρκίνου και την αντιμετώπιση του Alzheimer.

HEALTH SCIENCES

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | BIOTECHNOLOGY

Tο πρόγραμμα σπουδών της Βιοτεχνολογίας, έχει σαν στόχο να δώσει στους σπουδαστές, ένα δομημένο πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων για να αντιμετωπίσει/προετοιμάσει ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που έχουν σχέση με την δομή και την Χημεία των Έμβιων Συστημάτων. Δίνεται η ευκαιρία για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα ή σε προγράμματα ανάπτυξης φαρμάκων από φαρμακευτικές εταιρείες. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει συνέχιση σπουδών σε ερευνητικό επίπεδο σε ένα μεγάλο φάσμα φυσικών ή ιατρικών επιστημών.

HEALTH SCIENCES

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ | FOOD SCIENCE & NUTRITION

To πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τους σπουδαστές του για θέσεις ευθύνης των επιστήμων τροφίμων και διατροφής και στην έρευνα και ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων διατροφής. Η Θεραπευτική Διαιτολογία αποτελεί έναν άλλο στόχο για την κατάρτιση των αποφοίτων. Με τον τρόπο αυτό οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού μπορούν να καταστούν στελέχη εγχώριων ή διεθνών εταιρειών ανάπτυξης και παραγωγής τροφίμων να ξεκινήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στον χώρο των οργανικών τροφίμων ή προϊόντων συμπληρωματικής διατροφής ή να ασχοληθούν με τις θεραπευτικές δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων ασθενών που έχουν πρoβλήματα υγείας που συνδέονται με την διατροφή τους.

HEALTH SCIENCES

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | BIOMEDICAL ENGINEERING

To πρόγραμμα για Βιοατρικούς Μηχανικούς εκπαιδεύει τους ειδικούς για ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών στις Eπιστήμες Aνθρώπινης Yγείας έρευνα και ανάπτυξη στα συστήματα φυσιολογίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της προσφοράς υπηρεσιών διάγνωσης ή θεραπείας, με συσκευές υψηλής τεχνολογίας (Nuclear Magnetic Resonance, NMR, Gamma rays, radiotherapy).

Οι χώροι των Biomechanics, Molecular Cellular Tissue Materials Engineering, Biomedical Imaging, Computational Modeling and Nanotechnology, transdermal drug delivery, targeted drug delivery, mRNA Cancer Therapy αποτελούν τμήμα των αντικειμένων διδασκαλίας και έρευνας και εργαστηριακής άσκησης. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να έχουν ενεργό συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα μεγάλης διαρκείας (σε συνεργασία με την Αμερικάνικη εταιρεία Biotherapeutics) που γίνονται πάνω σε θέματα της Ανθρώπινης Υγείας.

Οι απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν σαν επιστημονικοί σύμβουλοι στον σχεδιασμό, ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό κλινικών και νοσοκομείων, σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων θεραπείας ή αποκατάστασης της υγείας όπως και για καινοτόμα και σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα. Ο χώρος αυτός εξελίσσεται και αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα με μεταφορά τεχνολογίας από τις ΗΠΑ. Εφαρμογές του Genetic Engineering αποτελούν μια ενεργή δραστηριότητα των αποφοίτων.

HEALTH SCIENCES

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΠΡΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | CLINICAL CHEMISTRY & PREMEDICAL STUDIES

Το πρόγραμμα Κλινικής Χημείας αποτελεί ένα υποσύνολο της επιστήμης της Xημείας που συνδυάζεται με εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας (Molecular Biology) και της Βιοχημείας (Biochemistry). Η ανάπτυξη Εφαρμογών Mικροβιολογίας είτε σε διαγνωστικό επίπεδο είτε σε ερευνητικό ή θεραπευτικό αντικείμενο, αποτελεί τον βασικό στόχο του προγράμματος αυτού, η ενασχόληση των αποφοίτων σε σύγχρονα μικροβιολογικά-διαγνωστικά κέντρα, σε μικροβιολογικά εργαστήρια κλινικών μονάδων ή σε συμμετοχή μακροχρόνια ερευνητικά προγράμματα, αποτελεί τον στόχο του προγράμματος αυτού.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν επίσης την ευκαιρία κατόπιν εξετάσεων στα Αμερικανικά ή Βρετανικά Μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής Επιστήμης (MD, Medical Colleges Admission Test, MCAT, για τις ιατρικές σχολές των ΗΠΑ ή GAMSAT για τις Βρετανικές ή Ιρλανδικές Σχολές) απαιτώντας τέσσερα χρόνια σπουδών για την απόκτηση των προσόντων του ιατρικού επαγγέλματος. Στο πρόγραμμα αυτό ένας μεγάλος αριθμός των αποφοίτων σταδιοδρομεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ασκώντας το ιατρικό επάγγελμα σε διάφορες ειδικότητες όπως νευροχειρουργοί, ογκολόγοι, γυναικολόγοι.

HEALTH SCIENCES

EΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | AGRISCIENCE & AGRITECHNOLOGY

Η καινοτόμος και πρωτοποριακή εξειδίκευση αυτή αποτελεί μία εφαρμογή Αμερικανικών προγραμμάτων σπουδών, που έχουν διακριθεί και έχουν δώσει, μία παγκόσμια ηγετική θέση, στην διάθεση κσι διακίνηση αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

Επιστημονικά και Τεχνολογικά οργανωμένες μονάδες παραγωγής, όπως τα Θερμοκήπια, χοιροτροφικές, πτηνοτροφικές ή αγελοτροφικές δραστηριότητες αποτελούν το αντικείμενο διαδασκαλίας, ανάπτυξης και εφαρμοσμένης έρευνας. Η ανάπτυξη Τεχνολογίας Υψηλής Ακριβείας και Απόδοσης, εκσυγχρονισμός και εκμηχανισμός, αυτοματοποίηση και ρομποτική στην παραγωγή ή τεχνική προώθησης και πωλήσεως, μέσω του διαδικτύου, η στενή παρακολούθηση των διακυμάνσεων και χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων στην διατροφή είναι μερικές από τις στενές εξειδικεύσεις του Προγράμματος αυτού.

Απόφοιτοι του Προγράμματος Αgribusiness σταδιοδρομούν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεγάλα αγροτοκτηνοτροφικά συγκροτήματα ή μεμονωμένες μονάδες παραγωγής, συσκευασίας και πωλήσεων, με παγκόσμιους ορίζοντες. Δίνεται η ευκαιρία σε ενήλικες παραγωγούς ή ενήλικες, να αποτκήσουν τις δεξιότητες  που απαιτούνται για την καινοτόμο αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα (re-skilling & up-skilling).

Όλα τα πρόγραμμα του SOUTHEASTERN διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική Γλώσσα και έχουν διάρκεια 4 έτη.

Για σπουδαστές με ελλείψεις στην Αγγλική Γλώσσα προσφέρονται εντατικά προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε 3 διαφορετικά επίπεδα, μετά από ειδικές εξετάσεις κατάταξης.

Για όλες τις ειδικότητες προσφέρεται η δυνατότητα για μεταγραφή (Transfer) ή για παράλληλες σπουδές (Τransfer of Academic Credits, Change of Concentration, Top-up Completion Studies) 

Για σπουδαστές με εξαιρετική ακαδημαϊκή απόδοση έχουν την δυνατότητα να λάβουν μερική οικονομική ενίσχυση σε συνδυασμό με ενεργό συμμετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες (research assistantships) του Southeastern.

To Γραφείο Σταδιοδρομίας και Πρακτικής Εξάσκησης υποβοηθά τους σπουδαστές και αποφοίτους του Southeastern για εξεύρεση θέσεων εργασίας διεθνώς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Καναδάς, Μέση Ανατολή). Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα εξάσκησης (internship/stage) σε ελληνικές ή πολυεθνικές εταιρείες.

SOUTHEASTERN

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1982

Innovation Campus στην Αθήνα, 28ης Οκτωβρίου  87, Αγία Παρασκευή, Τηλ. : (+30) 211 23 45 839